in english
Keresés

  KÖZMEDIA 2010
  vitairat letöltése


  BIZALOMKERINGŐ
  letöltés

  percről percre
cégasztal
beszállókártya
A Hajó program
Letölthető videók
A Hajó utaslista
Előadók
Friss hírek
Interjúk
Írások
Támogatók
Szolgáltatók
Feltételek
Vendégkönyv
Linkajánló
Archivum
 

Médiafüzetek koncepció

Idõszerű és életközeli tanulmányok
a Médiakönyv alkotóitól, de nemcsak tõlük,
évente négyszer

2004. február 20.


MIÉRT?

Ezt a kiadványt annak a huszonötezer szakembernek szánjuk, aki a magyar médiaiparban tevékenykedik. S persze, a döntéshozóknak és a leendõ szakembereknek is. Immár hatezer hallgató tanul kommunikációt a különféle felsõoktatási intézményekben. Kiemelt feladatunknak tekintjük az új hangok, a fiatal kutatók és gyakorló médiamunkások megszólaltatását.
Folyóiratszerû formában, de tematikus számokkal kívánjuk megnyerni az olvasókat, elsõsorban az elõfizetõket. Az egyetemek és a fõiskolák, a tanszékek könyvtári polcain, a szerkesztõségi és sajtóügynökségi íróasztalokon, de a jobb könyvesboltokban és néhány fontosabb újságstandon is szeretnénk ott lenni. Számíthatunk a marketingszakma jeleseire, szóvivõkre, a helyi nyilvánosságok munkásaira.
Egy széles, nyitott, közössége miatt rangos fórumot igyekszünk teremteni. Témáinkat a magyar nyelvû médiumok szempontjából választjuk ki, s e jelenségvilágot a határainktól független egészként kezelve dolgoznánk fel.
Nem szélre, középre tartunk. Innen is indulunk. Meggyõzõdésünk, hogy a magyar jövõ a közbeszéd, a nyilvánosság, a társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közvetítõdés minõségén, hatékonyságán is múlik. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy – hasonlóan a Médiakönyvhöz – egy nemzeti médiapolitika beszállítói szeretnénk lenni.

MIKOR?

Negyedévente. Idõszerû kérdéseket tárgyalva, kapcsolódva a magyar közélet tematizációs alkalmaihoz. Egyedi kiadványként tartósabban jelen maradva – például a kiválasztott könyvesboltokban –, és nem a lapterjesztési havi remittenda áldozatává válva.

MILYEN FORMÁBAN?

Az A/4-es méretnél néhány milliméterrel kisebb, alkalmanként 120–200 oldal terjedelmû kiadványban, a mellékelt borítóterv szerint, világossárga belívre mélykékkel nyomott, világos szerkezetbe tördelt, kulcsszavait, hivatkozásait és webhelyeit kiemelõ – „felhasználóbarát” formában. Tehát papíron, de internetes háttérrel.
Az anyagok háromnegyed éves késleltetõ léptetéssel felkerülnek a Médiafüzetek honlapjára, az elõfizetõknek szabad letölthetõséget biztosítva. A szerkesztés alatt álló számok szinopszisa már látható lesz itt, s a közzétett írások kapcsolódó linkjeit a szövegekbe programozva találhatják meg az érdeklõdõk. Az elsõ számtól építjük a szerzõk arcképcsarnokát, kéziratot csak az ide szükséges anyagok (kép, szakmai életrajz, bibliográfia, elérhetõségek) leadása mellett fogadunk el. A megjelent számokhoz kapcsolódva az olvasók észrevételeit külön fórumon fogadjuk és tesszük közzé. Vagyis a kinyomtatott lapszámok anyaga mellett egy tágabb gondolati környezetet kívánunk felépíteni és életben tartani a világhálón.
Erõsen szeretnénk kötõdni a kommunikáció szakos fõiskolai és egyetemi hallgatókhoz, akik készülnek a diplomamunkájukra. Idõvel nemcsak szakirodalmat, hanem megjelenési fórumot is nyújthatunk nekik.

KIK TÁMOGATHATJÁK?

Elsõsorban azok, akik e célra rendelt közpénzeinket kezelik. De reméljük, hogy a szakmai periodika szakmai hirdetések fóruma is lehet. Abban bízunk, hogy a tematikát követve az érdekeltek a saját döntéshozatali (elõkészítõ) költségeik részeként áldoznak a szakmai periodika megjelenésre.
Célunk, hogy minden támogatás konkrét elõfizetésként értelmezõdjön, s aki kapja ezt a lapot, tudja miért és kitõl kapja.

MI A PROGRAM?

Elgondolásunk szerint az éves program, a tematikus számok témái már szerepelnek az elsõ borítón. Azaz 2004-re már döntöttünk. A következõ év nyitószáma a magyar PR-rel foglalkozna, majd a magyar nyelvû internetes tartalomszolgáltatás helyzete, a magyar régiók médiavilága, s talán az újságírószakma helyzete, majd a magyar komoly- és könnyûzene következhetne. Ez a program nyitott, s nincs felfeszítve a hol gyors, hol lelassuló idõ keretére. Tehát, ha egy tematikus szám feltételei összeállnak, már indul is a gépezet.

2004/1. MÉDIAPOLITIKA

A magyar közbeszéd és társadalmi kommunikáció gondjainak hátterében majd’ minden esetben a médiaszabályozás, illetve az erre épülõ joggyakorlat visszásságai állnak. Számos kérdés szabályozásra vagy újraszabályozásra vár, de a politikailag megosztott médiumvilág szereplõi még a helyzetleírásban sem értenek egyet. A pártok kerülik médiapolitikájuk programszerû megfogalmazását, a mindenkori gyõztesek nyers hatalmi szakszerûségeik szerint viszonyulnak a médiumokhoz. Talán mégis van ebbõl a helyzetbõl kitörés.
A beköszönõ számot a parlamenti pártok, számos szakértõ és közíró felkérésével, az írásokat „összehangoló” kérdéssorral, az arra adott válaszokból kívánjuk összeállítani. (Külön bõvebben: Médiafüzetek 2004/1. Médiapolitika)
(Szerkesztõ: Enyedi Nagy Mihály)

2004/2. MÉDIAOKTATÁS

Nemrégiben befejezõdött az elsõ képzési ciklus, a késõn startoló intézmények is kibocsátották az elsõ végzõs évfolyamokat. A társadalmi párbeszédet szervezõ médiaszakemberek és hivatásos kommunikátorok immár diplomásan végzik munkájukat. De mibõl és fõleg mit tanulnak a fõiskolások és egyetemisták? Milyen médiaképzés folyik a középiskolákban, milyen médiaszemlélettel kerülnek a diákok fõiskolára és egyetemre? Az elméleti és gyakorlati képzés milyen eredménnyel zajlik a felsõoktatási intézményekben? Szakmai ismereteket vagy csupán diplomát ad a kommunikáció szak, a szakmai képzés csakugyan a végzés után következik? Mire vezet, ha az oktatás az éppen idõszerû nyilvánossági viszonyok át- és továbbvetítését szolgálja csupán?
Átfogó képet akarunk adni arról, aminek részleteit a témakör legfelkészültebb kutatóitól várjuk: hogyan is áll a magyar nyelvû médiaképzés és kommunikációs oktatás?
(Szerkesztõ: Zöldi László)

2004/3. MAGYAR BULVÁR

Az talán túlzás, hogy Miklós Andor tehet mindenrõl, de valamennyire mégis bizonyítható, hogy a magyar politikai nyilvánosság és közbeszéd jelen állapota és a magyar sajtóstruktúra jogszabályok „okozta” állapota között van némi összefüggés. Szeretnénk megvizsgálni, hogy a sajtópiac kényszerei, és a politika tudatosan fenntartott - persze, nagyrészt rejtett - primátusa miképp süllyesztette a közbeszédet mai szintjére.
A tabloid és fogalmilag zokni nyilvánosság nem magától születik. A bulvár szent szövetsége rájátszik a képernyõ és a címlap vizuális befogadásának automatizmusaira, korántsem tiszta képeivel képes pótolni és helyettesíteni a felelõs közgondolkodást. De miért és hogyan sikerült mindezt elfogadtatni?
(Szerkesztõ: keressük)

2004/4. KÖZSZOLGÁLAT A MÉDIÁBAN

A jelenlegi helyzet meghaladása ma nemzeti érdek, de nem reális politikai lehetõség.
A közszolgálat, mint nemzeti társadalmi és kulturális közmû ismételt értelmezésre, intézményesítésre, s ezek útján felszabadításra vár. A társadalmi megrendelés legitim megfogalmazásának, a mûködés irányításának és felügyeletének a társadalom konszenzusával kell megfogalmazódnia. Csak akkor érdemes a közmédia finanszírozását a GDP százalékához kötve függetlenné tenni, ha a politikai túlhatalmak ellen az intézmények kellõ strukturális és alkotmányos védelmet kapnak.
A közmédia szerepe és felelõssége az egyetemes és magyar kultúra fenntartásáért, közvetitéséért és újjáteremtéséért csak akkor kezelhetõ a helyén, ha egy átfogó keretbe, a globalizálódó és digitalizált létformákba lépõ médiavilág piaci elven mûködõ technológia és szektorsemleges szabályozásába foglaljuk.
Az év végére tervezett lapszám már ténylegesen is Európa erõterében értelmezi és fejti ki témáját.
(Szerkesztõ: Enyedi Nagy Mihály)

MILYEN SZERVEZETI KERETEKBEN?

A Médiafüzetek kiadója az E•N•A•M•I•K•É, amely garanciát vállal a folyamatos megjelenésért.

E•N•A•M•I•K•É Kft. 1506 Budapest, Pf.: 77
OTP 11711041–20779852
Adószám: 12202-649-2 43
Felelõs kiadó: Enyedi Nagy Mihály dr.
1118 Budapest XI. Higany u. 11.
06 30 9 215 626
enamike@mediahajo.hu
A szerkesztõség címe: 1053 Budapest V. Vámház krt. 16. I. em. 5.
Telefon: 266 39 40, Fax: 2663941
e-mail: szerk@mediafuzetek.hu /még nem él!/

A Médiafüzetek honlapját az eWorld Hungary Kft. hozza létre és gondozza.

A szakmai periodika Szerkesztõbizottság iránymutatásai szerint mûködne. A 19-21 fõs testületben a koncepció által megnyert szakmai kiválóságok mellett a nagyobb médiaoktatási intézmények kommunikációs tanszékvezetõire számítunk.
Minden tematikus összeállításnak volna egy-egy szerkesztõje, aki a teljes lapszámot gondozza. Feladata az lesz, hogy az adott témakörben megkerülhetetlen produktumot hozzon létre a szerzõk segítségével.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A támogatottság egy speciális formáját keressük; azt kérjük támogatóinktól, hogy saját döntésük, vagy felajánlott címlisták alapján meghatározott szervezetek, könyvtárak, intézmények és személyek számára fizessenek elõ. Így elsõsorban garantált elérést tudunk biztosítani. Ez talán a hirdetõknek is érték lehet, akiknek szerepvállalása a jelenlegi kalkulációban lényeges elem.
Nyomott példányszám 1500 db
Megjelenés: évente négyszer
Éves elõfizetési díj (4 lapszám): 6200 forint + postaköltség
Lapszámonkénti ár könyvesboltban és standon : 1650 Forint

Hirdetési árak:
Hátsó borító: éves /4 megjelenés/ 2 millió Ft Eseti: 650 000 Ft
B/2 éves /4 megjelenés/ 1,2 millió Ft Eseti: 400 000 Ft
B/3 éves /4 megjelenés/ 1 millió Ft Eseti: 300 000 Ft
Belív 1/1 ff éves /4 megjelenés/ 300 000 Ft Eseti: 80 000 Ft

Budapest 2004. február 20.
Enyedi Nagy Mihály
0630/9215-626

 
Magyarország Médiakönyve 2003
Magyarország Médiakönyve 2002
Médiakönyv megrendelés
Videógaléria
Képgaléria
Hanggaléria
A Hírlevél feliratkozás a következő rendezvényig szünetel
Előző hírleveleink